Faciliteter

Badehuset indeholder omklædningsrum, kaffestue og en sauna med plads til ca. 20 personer.

Der afholdes saunagus på faste tider hver uge samt ved diverse events.

Ud fra badehuset er en badebro med tre nedgangstrapper på en vanddybde mellem 1,5 til 1,8 meters dybde.

På badehuset er opsat en hjertestarter, der også atfinansieret ved sponsorstøtte.