Velkommen til Kronborg Badelaug

Kronborg Badelaug logo
Kronborg Badelaug er en forening for vinterbadere med plads til 575 medlemmer. Vi råder over et badehus med omklædningsrum, sauna og kaffestue. Badehuset er opført på en flåde, som ligger i Helsingør Nordhavns havnebassin yderst ved den søndre mole. Vores badebro udgår fra molens modsatte side med udsigt til Kronborg Slot.

 

Alle 575 pladser som ordinært medlem af badelauget er pt. optaget.

Der optages ikke flere på ventelisten i år. Kig ind igen til næste sæson for nyt om ventelisten.

 

Et medlemsskab koster pt. årligt 600 kr. Det reguleres en gang årligt på generalforsamlingen. Ved indmeldelsen betaler nye medlemmer desuden et administrationsgebyr på 500 kr., dvs. sammenlagt betaler man ved indmeldelsen 1.100 kr.


Historien

 

Badelauget er stiftet i 2012 på initiativ af en gruppe beboere fra Strandpromenaden i Helsingør.

Initiativtagerne var i løbende kontakt med Helsingør Kommune og havnechefen og fik etableret en god, solid stålbro, anbragt ud fra midten af sydmolen i Helsingør Nordhavn. Senere har havnen opført et læskur ved badebroen og skærmvægge ud mod havnebassinet.

 

Indvielsen

 

Badehuset, der ligger yderst ved sydmolen, blev indviet den 9. oktober 2020 og taget i brug den 1. november 2020. På grund af manglende økonomiske midler blev saunaenheden dog først installeret året efter med henblik på ibrugtagning ved sæsonstarten den 2. oktober 2021.

 

Huset

 

Badelaugets foreningen havde i 2023 vokset til 575 aktive medlemmer med knap 200 på ventelisten. Grundet den store succes igangsatte foreningen en projektering af en ny og større badebro med direkte udgang fra saunaen på dybere vand.

I februar 2024 kunne foreningen med stor glæde indvige badebroen som foreningens medlemmer selv drifter og løbende vedligeholder.

I dag inviteres alle byens borgere og gæster til at benytte broen til badning. Særligt om sommeren kommer der flere hundrede badegæster hver uge og hopper i vandet. Om vinteren er det hovedsageligt foreningens medlemmer som vinterbader sammen med nogle få andre friske morgenbadere. Saunaen åbner tidliget om morgen i vinterhalvåret og kan benyttes indtil sent om aftenen. Mindst fire gange om ugen søger vores fantastiske gusmestre for olie, damp, meditation eller akustisk spil og sang, kombineret med en tur i det kolde vand.

 

Solnedgang ny badebro

Sponsorer mv. til badehuset

Badelauget har selv indsamlet fondsmidler fra gode sponsorer, som sammen med medlemmernes kontingenter har gjort det muligt at bygge en flåde med et badehus, der indeholder omklædningsrum, kaffestue og saunarum.

  Nellemann Fonden 15.000 kr.
Friluftsrådet Friluftsrådet 50.000 kr.
  Legat til støtte for cykelsporten i Helsingør 15.000 kr.
  Kirsten og Frits Frederiksen Fonden 50.000 kr.
Lokale- og Anlægsfonden Lokale- og Anlægsfonden 200.000 kr.
Nordea-fondens Kystpulje Nordea-fondens Kystpulje 300.000 kr.
Arbejdernes Landsbank, Helsingør afdeling Arbejdernes Landsbank, Helsingør afdeling 3.000 kr.
  Helsingør Kommune, Idræts- og Fritidsudvalget 45.681 kr.
Helsingør Kommune, Center for Sundhed og Omsorg (§ 79-midler) Helsingør Kommune, Center for Sundhed og Omsorg (§ 79-midler) 10.000 kr.
  Helsingør Kommune, Center for Dagtilbud. Skoler, Fritid og Idræt 20.000 kr.
Sylvest VVS A/S Sylvest VVS A/S 3.125 kr.
    711.806 kr.

Sponsorer til den nye badebro

Friluftsrådet Friluftsrådet 50.000 kr.