Velkommen til

Kronborg Badelaug

Kronborg Badelaug er en forening for vinterbadere med plads til 575 medlemmer. Vi råder over et badehus med omklædningsrum, sauna og kaffestue. Badehuset er opført på en flåde, som ligger i Helsingør Nordhavns havnebassin yderst ved den søndre mole. Vores badebro udgår fra molens modsatte side med udsigt til Kronborg Slot. 

 

Alle 575 pladser som ordinært medlem af badelauget er pt. optaget.
Der optages ikke flere på ventelisten i år. Kig ind igen til næste sæson for nyt om ventelisten.

 

Et medlemsskab koster pt. årligt 600 kr. Det reguleres en gang årligt på generalforsamlingen. Ved indmeldelsen betaler nye medlemmer desuden et administrationsgebyr på 500 kr., dvs. sammenlagt betaler man ved indmeldelsen 1.100 kr.

 

Historien

Badelauget er stiftet i 2012 på initiativ af en gruppe beboere fra Strandpromenaden i Helsingør.

Initiativtagerne var i løbende kontakt med Helsingør Kommune og havnechefen og fik etableret en god, solid stålbro, anbragt ud fra midten af sydmolen i Helsingør Nordhavn. Senere har havnen opført et læskur ved badebroen og skærmvægge ud mod havnebassinet.

Badehuset, der ligger yderst ved sydmolen, blev indviet den 9. oktober 2020 og taget i brug den 1. november 2020. På grund af manglende økonomiske midler blev saunaenheden dog først installeret året efter med henblik på ibrugtagning ved sæsonstarten den 2. oktober 2021.

 

I 2023 var foreningen vokset til 575 aktive medlemmer med knap 200 på ventelisten. Grundet den store succes igangsatte foreningen en projektering af en ny og større badebro med direkte udgang fra saunaen på dybere vand. I februar 2024 kunne foreningen med stor glæde indvige badebroen som foreningens medlemmer selv har finanseret. I dag inviteres alle byens borgere og gæster til at benytte broen til badning.

Efter opførelsen af badebroen har Friluftsrådet støttet projektet med 50.000 kroner, med begrundelsen at vi fremmer udelivet for alle i Danmark.

Efter opførelsen af badebroen har Friluftsrådet støttet projektet med 50.000 kroner, med begrundelsen at vi fremmer udelivet for alle i Danmark.

 

Sponsorer mv. til badehuset

Badelauget har selv indsamlet fondsmidler fra gode sponsorer, som sammen med medlemmernes kontingenter har gjort det muligt at bygge en flåde med et badehus, der indeholder omklædningsrum, kaffestue og saunarum.

 

  Nellemann Fonden 15.000 kr.

Friluftsrådet 50.000 kr.
  Legat til støtte for cykelsporten i Helsingør 15.000 kr.
  Kirsten og Frits Frederiksen Fonden 50.000 kr.

Lokale- og Anlægsfonden 200.000 kr.
  Nordea-fondens Kystpulje 300.000 kr.
  Arbejdernes Landsbank, Helsingør afdeling 3.000 kr.
  Helsingør Kommune, Idræts- og Fritidsudvalget 45.681 kr.
  Helsingør Kommune, Center for Sundhed og Omsorg (§ 79-midler) 10.000 kr.
  Helsingør Kommune, Center for Dagtilbud. Skoler, Fritid og Idræt 20.000 kr.
  Sylvest VVS A/S 3.125 kr.
    711.806 kr.