Gus booking

I kalenderen nedenfor er med gul baggrundsfarve vist de tilbagevendende saunagus-tider og med blå eller grøn baggrundsfarve vist enkeltstående saunagus. Med pink baggrundsfarve er vist særlige saunagus-events.

Man kan kun book'e plads på de saunagus-tider, hvor gusmesterens navn er anført. (De øvrige saunagus-tider bliver først tilgængelige for booking, når det er fastsat, hvilken gusmester der skal stå for gusen).

Booking sker, ved at du trykker på den saunagus-tid, som du ønsker at deltage i. Herved fremkommer en dialogboks med oplysning om dato, tidspunkt, tilmeldte og pris.

Ud for tilmeldte er der foran skråstregen vist antal tilmeldte og efter skråstregen vist det maksimale antal på holdet. Hvis der er ledige pladser, kan du tilmelde dig ved at trykke på den blå knap (betegnet ’Tilmeld’) i nederste højre hjørne af dialogboksen.

Du føres derefter til en ny dialogboks, hvor du trykker på den grønne knap (også betegnet ’Tilmeld’), hvilket vil føre dig til endnu en dialogboks, hvor du vil blive bedt om på MobilePay at betale deltagergebyret på 30 kr.  (Husk at sætte flueben for accept af handelsbetingelserne).

Når du har trykket på knappen ’Betal med MobilePay’, vil du i MobilePay-app’en på din telefon modtage en opkrævning, som du skal acceptere.

Efter betalingen modtager du en mail, om at pladsen er reserveret til dig.

Ved betaling af gebyret for pladsen på saunagus-holdet accepterer du samtidig, at gebyret ikke tilbagebetales ved en eventuel framelding.

Du har mulighed for enkelte gange at tage en gæst med til saunagus. Det fremgår af dialogboksen i forbindelse med tilmeldingen, om der er mulighed for gæster ved den pågældende saunagus. Det koster 60 kr. at være gæst til saunagus. Booking og betaling sker ved at tilføje en deltager, når du booker din egen plads.

Du kan maksimalt have 2 aktive bookinger.