Historien:

Badelauget er stiftet i 2012 på initiativ af en gruppe beboere fra Strandpromenaden i Helsingør.

Initiativtagerne var i løbende kontakt med Helsingør Kommune og havnechefen og fik etableret en god, solid stålbro, anbragt ud fra midten af sydmolen i Helsingør Nordhavn. Senere har havnen opført et læskur ved badebroen og skærmvægge ud mod havnebassinet.

Badelauget har selv indsamlet fondsmidler mm., jf. oversigten under fanen Sponsorer, som sammen med medlemmernes kontingenter har gjort det muligt at bygge en flåde med et badehus, der indeholder omklædningsrum, kaffestue og saunarum.

Badehuset, der ligger yderst ved sydmolen, blev indviet den 9. oktober 2020 og taget i brug den 1. november 2020. På grund af manglende økonomiske midler blev saunaenheden dog først installeret året efter med henblik på ibrugtagning ved sæsonstarten den 2. oktober 2021.